Uudised

MTÜ Idee on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma sotsiaaltöö ja nõustamine kvaliteedi hindamise 2023. Link HAKA veebilehele.

MTÜ Idee missiooniks on pakkuda kvaliteetset, paindlikku ja mitmekesiste valikutega õppimise võimalusi arvestades Euroopa ja Eesti arendusvajadusi. MTÜ Idee on tegutsenud sotsiaalvaldkonna täienduskoolituses aastast 2000. Alates 2020ndast aastast tehakse koostööd Rehaabikeskus OÜ-ga eesmärgiga edendada koolitusi koos integreeritud praktikaga.

2020-1-EE01-KA104-077753 „Koolita koolitajat“ Perioodil 26/10/2020- 25/10/2022
Koolitajad osalesid erinevatel täienduskursustel. Kaks koolitajat osalesid ECMH teaduskonverentsil, ECMH on õppeplatvorm vaimse tervise spetsialistidele, teenusekasutajatele, teadlastele ja kõigile valdkonnast huvitatud inimestele, kus oli võimalus sõlmida uusi koostöökontakte.

Projekti tulemusena on MTÜ Idee koolitajad õppinud kasutama uusi IKT vahendeid, arendanud oma suutlikkust kursuste korraldamises ja sisuloomes. Omandatud on uusi hariduslikke lähenemisi erinevatest kultuuridest ja arendatud erialast keeleoskust.

Projekti tulemusena on kolmele väljakujunenud õppekavale lisandunud kaks uut õppekava. Eraldi koostati e-moodulid, mida on võimalik integreerida kõikidesse õppekavadesse.

Kõik osalejad jagasid oma teadmisi ja oskusi õppijate ja kolleegidega.

Toetust on saanud MTÜ Idee projekt tugigruppide loomiseks 

On uuenenud MTÜ IDEE  koolituskalender.

MTÜ Idee osales Erasmus+ KA104 projektis “Teach the trainer”
Võtmeisikud on osalenud kolmel kursusel, lisaks üks võtmeisik teaduskonverentsil.
Projekti tulemuseks on, et kolmele väljakujunenud õppekavale lisandus kaks uut õppekava. Eraldi koostati e-moodulid, mida on võimalik integreerida kõikidesse õppekavadesse.
Loodi kontakte uute koostöövõrgustike loomiseks.

All the Key people participated in three courses, in addition to that one person also participated in the scientific conference.
The outcome of the project is that two new curricula were added to the three already established curricula.
E-modules were also prepared so that they can be integrated into the all curriculums.
Contacts were also established so that new opportunities and networks for cooperation could become possible in the future.