Tugigrupid

Eesti Puuetega Inimeste Fond on rahastanud kuut projekti tugigruppide tegevuseks, üks toetuse saaja on MTÜ Idee. Projekti eesmärgiks on toetada Viljandi maakonnas elavaid või Viljandi maakonnaga seotud psüühikahäirega inimesi.

Projekt kestab kaks ja pool aastat. Tegevustega alustatakse 2021. aasta mais, kus luuakse kaks tugigruppi.
Söömishäire gruppidesse on oodatud kõik täisealised.

Sõber nii iseenda kui söömisega. Grupp töötab esmaspäeviti al. 18.00 Skype’s

Vaimse tervise tugigrupi kohtumised teisipäeviti al. 12.00 (1. korrus)

Sõltuvushäire tugigrupp. Kolmapäeviti kell al. 18.00 (0 korrus)

Tugigruppides on võimalik jagada enda lugu ning kuulata teiste kogemusi. Tugigrupis osaledes toetad nii iseennast kui ka teisi.

Projekti info ja gruppidesse registreerimine on leitav ka Rehabikeskuse OÜ veebilehel. Tugigruppide tegevus toimub Viljandis, Tallinna mnt 2a 0-korrusel. Tugigrupis osalemine on tasuta.

Projekti lõpuks on välja kujunenud toimiv koostöö projekti partneritega, kelleks on: Rehabikeskus OÜ, Viljandi linn, Viljandi Tervisekeskus OÜ, Viljandi Haigla integreeritud hoolduse programm PAIK, Puuetega Inimeste Koda.

Info Söömishäirete tugigrupi,  Vaimse tervise tugigrupi kohta ning registreerimine.