Projektikoolitus

Heaolu ja tervise valdkonnas

Maht: 26 h, 18h kontakttundi ja 8h iseseisvat tööd (1 EAP)
Kontakttunnid: 20.05; 27.05 ja 3.06.2022
Kellaaeg: 9.00 – 16.00

Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud kõik, kellel läheb vaja projektijuhtimise oskusi heaolu ja tervise valdkonnas.

Koolituse tulemusena osaleja:

• teab, mis on projekt ja omab ülevaadet tuntumatest fondidest
• oskab koostada projekti lähteülesannet vastavalt SMART meetodile
• oskab koostada projekti tegevus- ja ajakava
• teab tiimi, aja ja ressursside juhtimise põhitõdesid
• oskab teha projektile lihtsat riskianalüüsi
• omab ülevaadet enamlevinud probleemidest projektide juhtimisel

Koolituse läbiviimise põhimõtted: Koolitus sisaldab loengut koos praktiliste näidetega, arutelusid ja grupitööd.
Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitushind: 300.-

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga.