MTÜ IDEE

MTÜ IDEE põhikirjalisteks eesmärkideks on:

  • Mittetulundus-, äri- ja avaliku sektori organisatsioonide nõustamine, hindamine ja supervisioon;
  • Sotsiaaltöö arendamine kohalikul, üle-eestilisel ja rahvusvahelisel tasandil;
  • Majandus- ja kirjastustegevuse arendamine põhikirjaliste tegevuste läbiviimiseks ja arendamiseks ning stipendiumite maksmine;
  • Uuringute ja arendustöö korraldamine ja läbiviimine;
  • Täiskasvanute täiend- ja ümberõppe korraldamine ja läbiviimine.

MTÜ Idee on haridus- ja sotsiaaltöö valdkonnas tegutsenud 20 aastat. Mittetulundusühingu tegevusstrateegia on vajadustest lähtuvate probleemide lahendamine, tegevuste  läbiviimiseks on kaasatud vajadusel teisi spetsialiste. Erinevatel perioodidel on ühingus töötanud kuni seitse põhikohaga töötajat ning on olnud kaasatud kuni kümme vabatahtlikku, ühingul on olnud kontorid erinevates linnades (Kiviõli, Jõhvi, Rakvere).

Põhikirjalistest eesmärkidest lähtudes keskendub organisatsioon järgmise viie aasta jooksul teaduse ja koolitusega seotud tegevustele.  Osalemine haridus- ja teadusvõrgustikes annab võimaluse kahesuunaliseks teadmusvahetuseks.

Peamised tegevused on:

1)     Valdkondlik teadustegevus (uuringute koostamine, teadusartiklite avaldamine, teaduskonverentsidel esinemine)
2)     Valdkondliku teadusinfo koondamine ja vahendamine.
Avataval veebilehel luuakse teistele autoritele võimalus avaldada koopiana teaduslikke esseid ja analüüse, tutvustada teaduslikes ajakirjades avaldatud artikleid.
3)     Rahvusvaheliste koostöökontaktide vahendamine. Rahvusvaheline koostöö ja võrgustumine on tänapäeva sotsiaaltöö arendustegevuses väga oluline. Rahvusvaheliste kontaktide vahendamine aitab soovijatel leida koostöö- või projektipartnereid.