Koolitajad

  • Vaike Raudava

Praktik-koolitaja, on töötanud Eesti haridus- ja sotsiaalhoolekande süsteemis 20 aastat ning omab head ülevaadet tänastest trendidest sotsiaaltöös ja elukestvas õppes. Tal on oskusteave tänapäevaste organisatsioonide mudelitest ja nende juhtimisest, mis omakorda on seotud koolituse ja töötajate pädevusega.
Ta on MTÜ Idee asutajaliige, ESWRA (Euroopa Sotsiaaltöö Teadlaste Ühingu liige) ja Eesti Sotsioloogide Ühingu liige.

 

  • Aleksander Temmo

Praktik-koolitaja, on töötanud teadurina TÜ eksperimentaalfüüsika laboris. Viimased 10 aastat töötas tootmis- ja kvaliteedijuhina erinevates kõrgtehnoloogilistes ettevõtetes,  omab teadmisi ja rahvusvaheliselt tunnustatud kogemusi kvaliteedijuhtimise ja protsessiarenduse valdkondades. Eesti Kvaliteediühingu liige. ISO 9001 juhtaudiitori sertifikaat (2018), täiskasvanute koolitaja (tase 6, 2019)