Uncategorized

Täienduskoolitus Bolognas

A.Temmo. Erasmus + programmi raames osalesin kursusel „IKT ja uute tehnoloogiate integreerimine õppetöösse ja haridusse“ Bolognas 17. veebruarist 23. veebruarini 2019. Lähetus oli finantseeritud projektiga № 2018-1-EE01-KA104-046911. Vastuvõttev organisatsioon IFOM pakub haridustöötajatele palju koolituskursusi. Nad korraldavad koolitusi Itaalias (Bolognas ja Palermos) ja Tenerifel Hispaanias. Bologna on Põhja-Itaalia Emilia-Romagna regiooni pealinn. See on suuruselt seitsmes linn… Continue reading Täienduskoolitus Bolognas

Uncategorized

Täienduskoolituse kursus Maltal

V.Raudava. Osalesin Erasmus+ projekti № 2018-1-EE01-KA104-046911 raames täienduskoolituse kursusel 1. aprillist 5. aprillini Maltal. ETI on Malta juhtiv täiendusõppe pakkuja. Nad pakuvad laia valikut lühikesi intensiivkursusi CPD (Continuing Professional Development) kohalikele ja välismaistele õpetajatele ning teistele haridussektoris töötavatele inimestele. Kursus nimega “Tõstke oma IKT-oskuste tehnoloogiat klassiruumis” on nädala pikkune intensiivkursus, mis on suunatud spetsialistidele, kes… Continue reading Täienduskoolituse kursus Maltal

Erasmus+

Erasmus+ project: Training in Malta

Written by Vaike Raudava. Within our Erasmus+ mobility project I participated at the course from 1st April to 5th April in Malta. Project № 2018-1-EE01-KA104-046911. ETI is Malta’s leading in-service Teacher Training provider. They offer a wide range of short intensive courses in CPD (Continuing Professional Development) for local and foreign teachers and others working… Continue reading Erasmus+ project: Training in Malta

Erasmus+

Erasmus+ project: Training in Bologna

By Aleksander Temmo Within our Erasmus+ mobility project I participated in one-week (35 hours) course „Integrating ICT and new technologies into teaching and education” in Bologna from February 17 to February 23, 2019, within project № 2018-1-EE01-KA104-046911. The host organization IFOM offers many training courses for education staff. They hold training activities in Italy (in… Continue reading Erasmus+ project: Training in Bologna

Erasmus+

Участие в проекте Erasmus+ KA104

Некоммерческая организация IDEE участвует в программе Erasmus + KA104 с  проектом «Koolitajalt koolitajale». Цели проекта: 1. Улучшить навыки сотрудников в области ИКТ, в частности, электронного обучения (создание контента, создание видео и т. д.) 2. Посредничество в обмене опытом из Эстонии в европейских сетях сотрудничества, в которых участвуют два основных сотрудника организации. Участники имеют высшее образование,… Continue reading Участие в проекте Erasmus+ KA104

Erasmus+

NGO Idee participated in Erasmus+ programme

The non-profit organization IDEE participated in Erasmus+ adult education staff mobility (KA104) project. The objectives of the project were: 1. Improve the ICT competencies of the organization's employees with the skills of creating e-courses (content creation, video creation, etc.); 2. to update knowledge about models of public sector organizations and their management; 3. To transfer… Continue reading NGO Idee participated in Erasmus+ programme

Erasmus+

Erasmus+ õpiränne

Mittetulundusühing IDEE osaleb  Erasmus+ KA104 programmis õpirändeprojektiga „Koolitajalt koolitajale”. Projekti eesmärkideks on: 1. Parendada organisatsiooni töötajate IKT pädevusi koos e-kursuse koostamise oskustega (sisuloome, video loomine jt); 2. uuendada teadmisi avaliku sektori organisatsioonide mudelitest ja nende juhtimisest; 3. vahendada Euroopa koostöövõrgustikes ekspertteadmust Eestist. Õpirännetes osaleb kaks organisatsiooni põhitöötajat. Osalejatel on kõrgharidus ja mõlemad osalejad omavad lisaerialana… Continue reading Erasmus+ õpiränne