Uudised

On uuenenud MTÜ IDEE 2020.a. koolituskalender.

MTÜ IDEE alustab 1.juunil 2020 kombineeritud osalemisvõimalustega 280-tunnise
(7 AP) tegevusjuhendaja täienduskoolitusega.

Tegevusjuhendaja õppekava aluseks on alates 1.01.2020 kehtiv kutsestandard “Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4”. Uue kutsestandardi alusel on kutse grupiks tugiisik, mille raames toimub spetsialiseerumine tegevusjuhendajaks.
Koolituse eesmärgiks on tööks ette valmistada erihoolekande valdkonna spetsialisti, kes oskab erivajadusega inimest toetada ja juhendada tema igapäevatoimingutes, töö –ja huvitegevuses koos maksimaalne iseseisvuse toetamisega kas kliendi kodus, koduvälisel või institutsionaalsel teenusel.
Koolitusele ootame inimesi, kes soovivad tööle asuda eesti sotsiaalhoolekande süsteemis. Õpingute alustamise tingimuseks on keskharidus. Kursus sobib valikaineks tudengitele.
Õppe maht on 280 tundi (7 AP): 200 h teooriat+65 h praktilisi töid + 15 h lõputööd. Kombineeritud osalemisvõimaluseks on reaalajas toimuv distantsõpe (Skype) ja järele vaadatavad loengud koos iseseisva tööga.
Õppekeel ̸ Eesti keel
Kursus algab 1.06.2020. Tunniplaan saadetakse vähemalt üks nädal enne kursuse algust kursusele registreerinutele e-postiga.
Hind (ei lisandu käibemaksu) ̸ 2000.00
Täiendav info ̸ MTÜ Idee on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Registreerimine ̸ Töötukassa iseteenindusportaalis või e-post: mtyidee20@gmail.com
Registreerumise tähtaeg ̸ 25.05.2020
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt ̸ 8
Info koolitaja veebil: http://cognitio.ee/tegevusjuhendaja-taienduskoolitus-distantsoppes
Õpiväljundite aluseks on kutsestandardist lähtuvad kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.6 ja B.2.14 koos spetsialiseerumisega tegevusjuhendajaks (Töö intellektihäire ja vaimse tervise probleemiga täiskasvanuga B.2.7). Õpiväljundid:
Oskab klienti nõustada, juhendada ja õpetada vastavalt nende arengutasemele ja tegevusvõimele sotsiaalsete oskuste omandamisel
Tunneb ja oskab kasutada abi- ja hooldusvahendeid sh infotehnoloogilisi
Oskab jälgida kliendi tervislikku seisundit, jälgida kliendi raviplaani ja toitumist.
Oskab koostada kliendi tegevusplaani ja tööülesannetest tulenevat dokumentatsiooni.
Tunneb oma klientidega seotud ametialaseid võrgustikke ja oskab teha oma juhendatava huvides koostööd sotsiaal – ja ametnike võrgustikega.
MTÜ Idee täienduskoolituse õppekorralduse alused http://www.cognitio.ee/alused/