MTÜ Idee koolituskalender 2020

Ettevalmistus tugiisiku kutseeksamiks
Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekava

Viljandi 12.10.2020 – 29.01.2021 eesti keel

Ettevalmistus tugiisiku kutseeksamiks
Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekava

Tallinn 15.10.2020 – 29.01.2021 eesti keel

Ettevalmistus tegevusjuhendaja kutseeksamiks
Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekava

Viljandi 12.10.2020 – 29.01.2021

eesti keel

Ettevalmistus tegevusjuhendaja kutseeksamiks
Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekava
Tallinn

15.10.2020 – 29.01.2021

eesti keel

Kombineeritud osalemisvõimalustega tugiisiku täienduskoolitus
Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Viljandi 19.10.2020 – 29.01.2021

eesti keel

Kombineeritud osalemisvõimalustega tegevusjuhendaja täienduskoolitus
Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Viljandi 19.10.2020 – 29.01.2021

eesti keel

Koolituse eesmärgiks on tööks ette valmistada erihoolekande valdkonna spetsialisti, kes oskab erivajadusega inimest toetada ja juhendada tema igapäevatoimingutes, töö –ja huvitegevuses koos maksimaalne iseseisvuse toetamisega kas kliendi kodus, koduvälisel või institutsionaalsel teenusel.
Koolitusele ootame inimesi, kes soovivad tööle asuda eesti sotsiaalhoolekande süsteemis. Õpingute alustamise tingimuseks on keskharidus. Kursus sobib valikaineks tudengitele.

Õppekavade aluseks on kutsestandard “Sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4”.

Kogemusnõustaja baaskoolitus Viljandi 13.11.2020 – 21.05.2021

eesti keel

Registreerimine e-postiga: mtyidee20@gmail.com